BOUWplaats

 ism planB.

project placemaking - 2013-heden

In de voormalige Janusloodsen in de Galjoenstraat 35-37 in Tilburg bevindt zich sinds het voorjaar van 2014 de BOUWplaats. Een project gericht op de uiteindelijke ontwikkeling van de Janusloodsen tot woon-&werkgebied met kleinschalige bedrijvigheid. BOUWplaats is de komende 3 jaar het middelpunt voor bewoners, kinderen, ondernemers, zelfstandigen en creatieven die zich willen ontwikkelen binnen de thema’s wijklandbouw, ambachten en een BOUW(speel)plaats. BOUWplaats is een plek waar nu JOUW ambitie waargemaakt kan worden in ondernemen, klussen en tuinieren, straks in wonen en werken!

Startend met kleine initiatieven en events op wijkniveau ontplooit BOUWplaats zich tot een plek waar men gezamenlijk leert, creëert, ontwikkelt en ontmoet, met als uiteindelijk doel de voormalige Janusloodsen te ontwikkelen tot creatief woon&werkgebied, ontworpen vanuit de behoefte van de toekomstige bewoners, ondernemers en omwonenden. Regie in eigen hand? Er zijn ook mogelijkheden voor een CPO-vorm (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).