Cyclicity

 ism Aayu en J.W. van der Schans

energetic city 2050 - prijsvraag - 2012

Manifest Cyclicity

Het water in de Rijn is al overal in de Wereld geweest. In de bergen, de zee, de lucht. De Rijn heeft Midden Europa voortgebracht, handel, cultuur, mensen. Permanent in beweging, deel van grote en kleine cycli. In de crisis van 2010-2020 begrijpen we eindelijk dat alles cyclisch moet; energie & vervoer, voedsel- & bouwproductie, en dat we het in eigen handen moeten nemen!

De veelvraat-stad die energie, voedsel en grondstoffen opslokt in ruil voor tonnen afval en verwoeste ecosystemen – die stad zelf moet een ecosysteem worden, stabiel door gesloten kringlopen, stabiel door netwerken van veel kleine, diverse spelers – ONS. Sociale netwerken versnellen het samanwerken, de stad begint in kringlopen te functioneren: CYCLICITY. Tot 2020 word ik adviseurs-lid in een energie-cycle, aandeelhouder van een kleding-cycle, professioneel lid in een bouw-cycle en oogsthelper in een groente-cycle. Het organiserend principe van de cycles is dat iedereen op basis van kennis in meerdere cycles lid kan zijn en dat elke cycle multidisciplinair is. Men is zowel leverancier als klant, soms is cycle-werk betaald, soms wordt wederzijds in natura vergoed. Energie&vervoer-cycles bestaan uit een systeem van decentrale opwekking; biowarmtekrachtkoppelingen, wind- en zonne-energie binnen stad en regio, met warmte-koude opslag en elektrisch vervoer als ‘rijdende batterijen’, stabiel door de combinatie van klein- én grootschaligheid. Deze cycles ‘draaien’ niet maar verdelen en balanceren. Goederenvervoer loopt terug, met name van voedsel en halffabricaten. Voedsel&water-cycles worden lokaal en regionaal gesloten. Overproductie en milieulasten verdwijnen door productie-op-bestelling. Food-literacy’ groeit door het bijna dagelijkse contact met de voedsel- en waterkringloop. Bijna iedereen neemt deel in een cycle, als stadsboer, helofytenkweker, regionale bioafval-leverancier, of rijdende bezorg-boer, en zeker in eat-what-you-harvest restaurants. De goederenproductie, vooral van elektronica, zet door de zeldzame-aarden schaarste onvermijdelijk cycles op, hoogwaardige secundaire grondstoffen zijn goedkoper en minder politiek-gevoelig dan primaire. De Bouw-cycles met hoge loonkosten en veel reststromen slagen uiteindelijk door veel ruilwerk, nagenoeg 100% biologische bouw en grootschalige leasing. Cyclicity rust op inzicht en medeverantwoordelijkheid van individuen en collectieven, lidmaatschap in de cycles op alle niveaus. Het begint kleinschalig, lokaal én regionaal, breed én divers. De geschiedenis van Arnhem begint met de St-Jansbeek. Het project waarmee het voor ons begint in 2012 is een locatie aan de Rijn midden in Arnhem. We starten cycles op van energie, voedsel en materialen waarin mensen actief cycle-deelnemer kunnen worden.