Kerk st Anna

  erfgoedlogies in sint Anna ter Muiden

Oprachtgever: BOEi 2023

Sint Anna ter Muiden is een klein plaatsje met een grootse geschiedenis. Hoewel het Zeeuwse gehucht in de gemeente Sluis slechts 50 inwoners telt, heeft het al sinds 1242 stadsrechten. Centraal baken van herkenning is de Hervormde Kerk, gelegen aan de Nederherenweg. De kerk en haar karakteristieke vieringtoren hebben de status van rijksmonument. In 2013 heeft BOEi zich ontfermd over dit bijzondere religieuze erfgoed. Dankzij bijdragen van gemeente, provincie, de VriendenLoterij en de voormalige eigenaar kon in 2013 worden gestart met de restauratie. Een geslaagde missie, want de kerk is inmiddels weer in volle glorie hersteld.

Om het onderhoud van de kerk voor de toekomst veilig te stellen is BOEi op zoek naar een manier om – met respect voor het rijksmonument en de omgeving – inkomsten te genereren. Uit overleg met omwonenden, gemeente en RCE kwam voort dat erfgoedlogies een passende invulling kan zijn. Studies naar de inpassing, vormgeving en haabaarheid daarvan worden op dit moment door ons gemaakt in samenwerking met Timko Lokerse.