Lumen

 bij GROUP A

9 appartementen en een winkel te Hoofddorp - 2004

Project Lumen maakt onderdeel uit van een stedenbouwkundig plan, ontworpen door Kees Christiaanse, waarbij de kleinschalige winkels en woonhuizen werden vervangen voor grootschaliger nieuwbouw. Het profiel van de straat werd daarbij versmald.

De opdrachtgever was eigenaar van de bestaande winkel op de lokatie, en deed met dit project zijn eerste ervaring op als particulier opdrachtgever. Het gebouw bevindt zich aan de hoofdwinkelstraat en bestaat uit een transparante plint met twee winkelniveaus met daarboven een volume van 9 appartementen.

Voor de winkel is een open plattegrond aangehouden die maximale flexibilteit biedt in veranderingen in het interieur. Het volume daarboven is vormgegeven door op strategische plaatsen uitsnedes te doen zodat het daglicht tot diep in het volume doordringt.

De wanden van het binnenhof zijn geheel van translucent glas zodat de woningen van binnen licht en helder zijn. Binnen het stramien van de draagconstructie is elke woning uniek.

De uitsnedes geven doorzicht van de straat naar het binnenhof en het bovenliggende terras, waardoor er interessante perspectieven ontstaan.