Napoleon

  studie herbestemming en behoud historische schuur

opdrachtgever: BOEi 2021

BOEi nam in 2020 De Napoleonschuur over van de gemeente Schouwen-Duiveland voor het bedrag van 1 euro. De schuur was ernstig in verval geraakt en deels ingestort. De zwart geteerde schuur, een gemeentelijk monument, werd oorspronkelijk gebouwd als opslag voor waterbouwkundige materialen. Volgens overlevering diende de schuur van 1810 – 1813 als onderkomen voor soldaten van Napoleon. In veldboeken uit de 18de eeuw stond op deze plek ‘ s’Lands Keete’ vermeld, een naam die verwijst naar de toenmalige eigenaar: ‘Der Lande van Schouwen’ ofwel het Waterschap.

Gemeente en omwonenden wilden de schuur behouden en herbestemmen tot een maatschappelijke functie met erfgoedlogies om in de kosten van restauratie en onderhoud te voorzien. Wij maakten een haalbaarheidsstudie waarbij de erfgoedlogies onder het maaiveld werd geplaatst, om zo het aanzicht van de schuur intact te laten, en tegelijkertijd een bijzonder verblijf te creëeren voor natuurliefhebbers.

In samenwerking met Timko Lokerse.