Ons Huis

  buurt-ontmoetingsplek en appartementen

Prijsvraag Woensel West, Eindhoven - 2017 - tweede prijs

Het ontwerpvoorstel ONS HUIS is een hommage aan de alledaagsheid. Een ode aan de volkswoning en de volkscultuur die in delen van de wijk verloren lijkt te gaan. Het huis als zinnebeeld van het leven in Woensel-West, maar in de vorm van een inverse representatie. Juist de afwezigheid van het huis, maakt je bewust van al het goede waar een ‘thuis’ voor staat: huis, plek, buurt en vooral de mensen die er wonen.

Dit ‘schitteren door afwezigheid’ biedt nieuwe mogelijkheden. De vrije ruimte wordt ingezet als verbindend element tussen de verbeterde openbare ruimte en de private woonruimten. Kenmerkend voor Woensel is het ontmoeten van de buurt in de voortuin. Het uitdiepen van de mogelijkheden op het grensvlak van woning, straat en plein is waar ONS HUIS voor staat. In ons voorstel is een open en uitnodigende zone opgenomen waar ontmoeting, sociale inclusiviteit en veiligheid kan worden geïnitieerd.

Anders dan het voorgeschreven icoon op een sokkel, plaatsen wij de volksbuurt en het leven op straat op een voetstuk.

in samenwerking met TomDavid
opdrachtgever Sint Trudo & DNC ontwikkeling