Shanghai grid

 bij GROUP A

urban strategy - 2010

Voor een Chinese opdrachtgever hebben we een strategie bedacht voor het herontwikkelen van een stedelijk blok in Shanghai. De vraag was om een multifunctioneel gebouw of combinatie van gebouwen te maken waarin winkels, hotels, hotelappartementen, woningen, leisure en parkeervoorzieningen. We hebben daarbij de menselijke maat nagestreefd. Door een grid een kwartslag te draaien ten opzichte van het huidige stratenpatroon wordt deze locatie zeer toegankelijk en doorwaadbaar omdat het een shortcut is. De plint bestaat uit vierkante blokken van drie tot vier lagen waarin zich winkels bevinden. Op de bovenste laag van de plint bevinden zich daktuinen, horeca, leisurefuncties en fitnesscentra, verbonden met elkaar door loopbruggen. Op deze manier onstaat er een op dit tweede maaiveld en aangenaam en rustiger groen gebied terwijl op het begane grondniveau en de niveaus daaronder de winkels gemakkelijk bereikbaar zijn voor het winkelend publiek. Boven het grid verrijst een vijftal torens waarin appartementen en hotel zijn gehuisvest. Deze profiteren van de groene omgeving op het tussenniveau en alle bijbehorende functies.