Theresiazone

  placemaking- en ontwikkelstrategie Theresiazone Tilburg

BNA prijsvraag - 2012 - eerste prijs

De Spoorzone van Tilburg wordt de komende jaren getransformeerd tot een levendig woon- werkgebied. De Theresiazone ligt net achter deze strook en de gemeente Tilburg wil de grond uitgeven voor CPO en PO projecten. In de toekomst komen hier woningen, werk- en winkelruimtes. De verkoop van deze plots laat op zich wachten in verband met de ontwikkelingen in de spoorzone, daarom zocht de gemeente Tilburg naar een strategie die ervoor zorgt dat de Theresiazone de komende jaren toch een actief onderdeel van de stad uitmaakt. Het gebied ligt strategisch tussen de stationszone het stadscentrum en het noorden van de stad. Deze ligging en de aanwezigheid van een oud Ketelhuis maken dit gebied zeer geschikt voor een dynamische transformatie. Na het behalen van de eerste prijs in de BNA-prijsvraag voor de Theresiazone te Tilburg in juni 2013 zijn we van start gegaan met het uitwerken van de strategie. Dynamische Gebruiksontwikkeling is het proces waarbij imago-ontwikkeling, tijdelijke programmering en definitief gebruik aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor krijgt het gebied naamsbekendheid en wordt het aantrekkelijk voor gebruikers. Het groeimodel kent drie actieve fasen waarvan elk een ‘resultaat’ genereert die als input dient voor de volgende fase. Zo groeit het gebied dmv previews ter kennismaking met het gebied, zoals een moestuin, mini-bios of mini-bar, gerealiseerd met kleine investeringen, via tijdelijk gebruik in de vorm van test-woningen, werkunits voor ondernemers en stadslandbouw, uit tot een gebied dat grotendeels getransformeerd is tot een bruisend woon-, werk en verblijfsgebied. Er is een long-stay-hotel voor mensen wiens woning nog niet gereed is en de tijdelijke functies uit eerdere fasen concentreren en bestendigen zich rond het Wisselspoor, welke gedurende het gehele traject de ontmoetingsplek van het gebied blijft.

i.s.m. Elisabeth Boersma en Buro013