Tuin der Lusten

  herontwerp Heetmanplein

BAI prijsvraag Reset het Heetmanplein - 2012 - eervolle vermelding

Dit bizarre heuvellandschap ontleent zijn vorm aan de geschiedenis van de vestingstad Den Bosch en de wallen waar belagers van de stad zich achter verschansten. Nu worden de heuvels op een andere manier gebruikt: Het publiek geniet van het uitzicht, er wordt gewandeld, men plukt de vruchten van de bomen en aan de waterkant wordt gepicknickt. Er klinkt muziek uit het Vestingtheater, gevormd door de oude stadspoort die weer zichtbaar is geworden in een dal. In Villa Illusio laat men zich heerlijke maaltijden voorschotelen. De weg wordt aan het oog onttrokken door de heuvels, onder de weg en de bruggen door is er een doorgaande wandelroute die het landschap aan elkaar rijgt. De tuin met zijn natuurlijke oevers zorgt er ook voor dat mens én dier gemakkelijker van en naar natuurgebied Bossche broek komen.

De vreemde steile heuvels in dit landschap roepen herinneringen op aan de schilderijen van Jeroen Bosch, uit de periode van voor de uitvinding van het perspectief, alleen zijn we nu zelf de figuranten die verleid worden in deze paradijstuin vol bloemen en eetbaar fruit.

i.s.m. Maaike Marechal